Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

 Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội được sử dụng cho các đối tượng thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật.

Tin cùng loại