Chồng tôi đang chấp hành án phạt tù nhưng do bị AIDS giai đoạn cuối nên được về nhà chữa bệnh. Vậy cho tôi hỏi, sau khi chữa bệnh mà chồng tôi khoẻ lại thì có phải tiếp tục chấp hành án phạt tù nữa không?

 Chồng tôi đang chấp hành án phạt tù nhưng do bị AIDS giai đoạn cuối nên được về nhà chữa bệnh. Vậy cho tôi hỏi, sau khi chữa bệnh mà chồng tôi khoẻ lại thì có phải tiếp tục chấp hành án phạt tù nữa không?

Trả lời:

Theo quy định tại Mục 8.3 Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 18/5/2006 của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật về tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với người đang chấp hành hình phạt tù bị bệnh nặng:

“Chánh án Tòa án nơi người được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù cư trú để chữa bệnh có trách nhiệm phối hợp với chính quyền xã, phường, thị trấn được giao quản lý người được tạm đình chỉ theo dõi việc chấp hành quyết định tạm đình chỉ của người được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù. Nếu thấy sức khỏe của họ đã phục hồi thì phải báo ngay cho Chánh án Tòa án đã ra quyết định tạm đình chỉ để ra ngay quyết định tiếp tục thi hành hình phạt tù. Trường hợp thấy khó đánh giá là sức khỏe của người bị kết án đã phục hồi hay chưa thì Chánh án Tòa án cấp tỉnh nơi người bị kết án cư trú để chữa bệnh có trách nhiệm trưng cầu giám định sức khỏe cho họ. Kết luận của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh trở lên là căn cứ để Chánh án Tòa án đã ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù ra quyết định tiếp tục thi hành án đối với họ hay không”.

Theo quy định trên, sau khi chữa bệnh, chồng bạn đã khỏe lại thì phải tiếp tục chấp hành hình phạt tù

Tin cùng loại