Tập huấn Pháp luật phòng, chống HIV/AIDS cho giáo viên và cán bộ ngành giáo dục

 

Ngày 10/10/2013 tại Đà Nẵng, Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách về y tế, HIV/AIDS đã phố hợp với Vụ Công tác Học sinh và Sinh viên của Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức tập huấn nâng cao về công tác phòng, chống HIV/AIDS cho khoảng 100 cán bộ quản lý và cán bộ y tế của các trường Đại học, Cao đẳng. Thông qua lớp tập huấn các đại biểu tham dự đã được nâng cao kiến thức cơ bản về HIV/AIDS, về Luật phòng, chống HIV/AIDS, trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống HIV/AIDS, nắm được kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDs của ngành giáo dục giai đoạn 2012 - 2020 để có thể triển khai thành công công tác phòng chống HIV trong trường học năm 2013 và những năm tiếp theo.

Tin cùng loại