GIẢM 10% LÃI SUẤT CHO VAY ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI HỘ CẬN NGHÈO

 Đây là nội dung của Quyết định số 1826/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 09/10/2013 quy định về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hành Chính sách xã hội.

Theo đó, từ ngày 09/10/2013, lãi suất cho vay ưu đãi đối với hộ cận nghèo bằng 120% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ, giảm 10% so với quy định trước đây. Lãi suất cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và lãi suất cho vay đối với Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cũng giảm từ 0,9%/tháng xuống còn 0,8%/tháng, tương ứng với 9,6%/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Tin cùng loại