Tập huấn Nâng cao năng lực cho luật gia, luật sư, tư vấn viên đồng đẳng và nhân viên của Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, HIV/AIDS

 Đến tham dự và giảng bài cho lớp tập huấn có ông Bùi Đức Dương - Phó cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS. Ông Dương đã chia sẻ các nội dung "Cập nhật về tình hình HIV/AIDS trong cả nước; Công tác chăm sóc, hỗ trợ, điều trị cho người nhiễm HIV; Kế hoạch triển khai Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 tầm nhìn 2030; Chính sách và pháp luật về phòng, chống HIV mới được ban hành và dự kiến ban hành trong năm 2013 - 2014" Tại buổi trao đổi, Ông Dương đã nêu lên những vấn đề mới trong công tác điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV để đồng đẳng viên và tư vấn viên chú ý khi tư vấn cho khách hàng như công tác chuyển phác đồ điều trị 2.0 cho bệnh nhân HIV; công tác điều trị methadon ở các địa phương, tình hịch dịch diễn biến qua các giai đoạn cũng như các chương trình sắp được triển khai về phòng, chống HIV/AIDS trong cả nước.


Ông Dương cũng nhấn mạnh tới vai trò của truyền thông, tư vấn kiến thức cơ bản, đặc biệt là tư vấn và truyền thông về pháp luật phòng, chống HIV để giảm sự kỳ thị và phân biê đối xử đối với người nhiễm HIV, giúp người nhiễm HIV yên tâm điêu trị bệnh

Tin cùng loại