NGƯỜI NHIỄM HIV PHẢI TÁI KHÁM THEO ĐỊNH KỲ

 Cụ thể, người nhiễm HIV đang được quản lý tại cơ sở điều trị nhưng chưa đủ tiêu chuẩn điều trị bằng thuốc kháng HIV được tái khám định kỳ 03 tháng/lần; tư vấn tuân thủ điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội, dự phòng mắc lao và lợi ích của tái khám đúng hẹn; đánh giá tình trạng sức khỏe khi tái khám; đánh giá tiêu chuẩn điều trị bằng thuốc kháng HIV trong tất cả các lần tái khám; điều trị dự phòng mắc bệnh lao khi người nhiễm HIV đủ tiêu chuẩn…

Trường hợp đủ tiêu chuẩn điều trị bằng thuốc kháng HIV, trẻ em được tái khám từ 01-03 tháng/lần; người lớn được tái khám hàng hàng tháng trong vòng 06 tháng sau khi bắt đầu điều trị bằng thuốc kháng HIV, sau đó căn cứ vào mức độ đáp ứng điều trị và tuân thủ điều trị của người bệnh có thể tái khám 06 tháng/lần. Khi tái khám, được đánh giá giai đoạn lâm sàng; phát hiện và điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội mới; phát hiện và xử trí tác dụng phụ của thuốc; sàng lọc, phát hiện các biển hiện thất bại về lâm sàng, miễn dịch và các yếu tố nguy cơ gây thất bại điều trị bằng thuốc kháng HIV đối với người nhiễm HIV đã có thời gian điều trị thuốc kháng HIV bậc 1 từ 06 tháng trở lên. Ngoài ra, người nhiễm HIV được cấp phát thuốc định kỳ hàng tháng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2013 và thay thế Quyết định số 2051/QĐ-BYT ngày 09/06/2006.

Tin cùng loại