TỪ 01/01/2014, MỨC CHUẨN TRỢ GIÚP XÃ HỘI LÀ 270.000 ĐỒNG

Các đối tượng được hưởng trợ cấp bao gồm: Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng như bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi; mồ côi cả cha và mẹ; mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích; cả cha và mẹ đều mất tích…; người từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc các trường hợp nêu trên mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất; trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo, người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp hàng tháng; người đơn thân nghèo đang nuôi con; người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người phụng dưỡng; trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo quy định về người khuyết tật…

Ngoài ra, Nghị định này cũng quy định hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/hộ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở; hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng/hộ trong trường hợp nhà ở bị hư hỏng nặng. Bên cạnh đó, hỗ trợ 15kg gạo/người đối với tất cả thành viên hộ gia đình thiếu đói trong dịp Tết Âm lịch; 15kg gạo/người/tháng trong thời gian không quá 03 tháng trong và sau thiên tai, hỏa hoạn, mất mùa, giáp hạt hoặc lý do bất khả kháng khác.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014 và thay thế các quy định trước đây về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

Tin cùng loại