THAM NHŨNG KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG ÁN TREO


Nghị quyết số 01/2013 hướng dẫn việc 'áp dụng án treo trong xét xử. Văn bản của Tòa án Tối cao của Việt Nam có hiệu lực từ ngày 25/12/2013

Kể từ ngày 25 tháng Mười Hai, các tòa án tại Việt Nam sẽ không được áp dụng án treo với các tội phạm về chức vụ, tham nhũng, theo một văn bản mới được Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành.
Quy định này được Hội đồng Thẩm phán thuộc tòa án tối cao của Việt Nam đưa ra trong Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP hướng dẫn việc 'áp dụng án treo trong xét xử.TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 2 NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN

"Điều 2. Việc xem xét cho người bị kết án phạt tù được hưởng án treo
2. Không cho hưởng án treo nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người phạm tội thuộc đối tượng cần phải nghiêm trị quy định tại khoản 2 Điều 3 của Bộ luật hình sự bao gồm: người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, lưu manh, côn đồ, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội; người phạm tội dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, cố ý gây hậu quả nghiêm trọng; phạm tội đặc biệt nghiêm trọng;"

Các điều kiện để xử án treo cũng được "siết" chặt hơn, ngoài điều kiện quy định là mức án phạt không quá 3 năm tù và không thuộc trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, các cấp tòa chỉ được tuyên án treo nếu bị cáo 'có nhân thân tốt, ngoài lần phạm tội bị xử lý, các bị cáo luôn chấp hành tốt chính sách, pháp luật, chưa bị xử lý hành chính, kỉ luật; có nơi cư trú cụ thể rõ ràng'

Các đối tượng được xét hưởng án treo cũng phải thỏa mãn các điều kiện khác như không có tình tiết tăng nặng và có ít nhất từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên, có khả năng cải tạo và 'nếu không bắt họ chấp hành hình phạt tù thì không gây ảnh hưởng xấu đến cuộc đấu tranh phóng chống tội phạm', đặc biệt là các tội phạm về tham nhũng, vẫn theo quy định mới.

Việc nhiều tội phạm tham nhũng được hưởng án treo đã gây bức xúc trong dư luận. Việc Nghị quyết hướng dẫn không cho hưởng án treo đối với tội tham nhũng sẽ đạt được mục đích răn đe, trừng trị đối với nhóm tội phạm "nguy hiểm" này

Tin cùng loại