Thông qua luật Đất đai sửa đổi

Dự thảo luật Đất đai sửa đổi được QH thông qua sáng nay (29/11) 

Các ĐBQH đã ấn nút thông qua luật Đất đai sửa đổi với tỉ lệ 89,96% (448/498). Có 20 ĐB không tán thành và 5 ĐB không biểu quyết.

Như vậy, sau khi lỡ hẹn tại kỳ họp trước, luật Đất đai cuối cùng đã được thông qua ngay sau Hiến pháp sửa đổi.

luật Đất đai, thu hồi đất
Kỳ họp QH sẽ bế mạc chiều nay, sau khi các đại biểu bấm nút biểu quyết luật Đất đai buổi 

Theo luật Đất đai sửa đổi, Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; do vi phạm pháp luật về đất đai; do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Trong đó, cụ thể thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng là các dự án quan trọng quốc gia do QH quyết định chủ trương đầu tư và do Thủ tướng chấp thuận, quyết định đầu tư.

Bao gồm: khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; khu đô thị mới, dự án ODA; trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trung ương; trụ sở của tổ chức ngoại giao nước ngoài; di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm; công trình giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc...

Việc Nhà nước thu hồi đất cũng áp dụng với các dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận.

Luật Đất đai sửa đổi cũng quy định Nhà nước quyết định trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai.

Theo luật, người sử dụng khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện thì được bồi thường.

Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi.

Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Người sử dụng cũng được bồi thường nếu việc việc trưng dụng đất gây ra thiệt hại.

Luật Đất đai sửa đổi gồm 14 chương, 212 điều, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2014,

Tin cùng loại