Ngày 14/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Nghị định chỉ rõ, phạt tiền từ 200.000 đồng - 500.000 đồng đối với người hành nghề khám, chữa bệnh không đeo biển tên hoặc không sử dụng trang bị phòng hộ theo quy định của pháp luật; cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng - 01 triệu đồng; 01 - 02 triệu đồng hoặc 02 - 05 triệu đồng đối với hành vi không tổ chức định kỳ hàng năm việc truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động đối với cơ sở có sử dụng lao động từ 50 người đến dưới 100 người; 100 người đến dưới 200 người hoặc từ 200 người đến dưới 500 người.

Phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng đối với việc chỉ định sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc gợi ý chuyển người bệnh tới cơ sở khám, chữa bệnh khác vì mục đích vụ lợi; phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế tại cơ sở không đủ điều kiện; không thực hiện đúng quy trình tiêm chủng an toàn theo quy định của pháp luật hoặc bán vắc xin, sinh phẩm y tế thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng; phạt tiền lần lượt từ 20 - 30 triệu đồng và 30 - 40 triệu đồng đối với hành vi bán thuốc cho người bệnh dưới mọi hình thức, trừ người hành nghề khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ trong khám, chữa bệnh nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự và cá nhân hành nghề không có chứng chỉ hành nghề hoặc hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn được phép, trừ trường hợp cấp cứu.

Mức phạt tiền từ 30 - 40 triệu này cũng được áp dụng đối với các hành vi cho thuê, mượn chứng chỉ hành nghề; không khẩn trương sơ cứu người bệnh, từ chối khám, chữa bệnh cho người bệnh; vi phạm quy định của pháp luật về chuyên môn kỹ thuật trong khám, chữa bệnh gây ra tai biến cho người bệnh; môi giới việc mua, bán bộ phận cơ thể người; sử dụng vắc xin không có số đăng ký hoặc đã hết hạn sử dụng...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2013.

Tin cùng loại