Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng truyền thông nhằm giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

 Từ ngày 12 -13 tháng 12 năm 2013, tại Hà Nội, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phối hợp với Vụ Công tác Học sinh, Sinh Viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng truyền thông nhằm giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

 

 

Tham dự tập huấn có 55 giáo viên và cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục. Đây là một hoạt động của Bộ Giáo dục và Đào tạo hưởng ứng ngày Quốc tế phòng, chống HIV/AIDS, góp phần thực hiện một trong ba mục tiêu ba không: 

Không còn người nhiễm mới HIV,

Không còn người tử vong do AIDS

Không còn kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS

Tin cùng loại