ĐỊA ĐIỂM CHUYÊN BÁN LẺ THUỐC LÁ TỐI THIỂU 3M2 TRỞ LÊN


Dựa trên nguyên tắc xác định thuốc lá là hàng hóa hạn chế kinh doanh, không khuyến khích tiêu dùng, cần có sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước, ngày 19/12/2013, Bộ trưởng Bộ Công Thươngđã phê duyệt Quy hoạch mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025 tại Quyết định số 9726/QĐ-BCT. Theo Quy hoạch này, mạng lưới thương nhân bán lẻ, bán buôn và phân phối sản phẩm thuốc lá trên toàn quốc sẽ được sắp xếp dựa theo các tiêu chí cụ thể.

Trong đó, thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn huyện được xác định theo nguyên tắc không quá 01 thương nhân/300 dân; phải có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng; điểm chuyên kinh doanh thuốc lá có diện tích tối thiểu từ 3m2 trở lên và điểm kinh doanh tổng hợp phải có diện tích tối thiểu dành cho kinh doanh thuốc lá từ 0,5m2 trở lên…

Thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh được xác định không quá 01 thương nhân/50.000 dân; có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng; có kho hàng và phương tiện vận tải đáp ứng yêu cầu bảo quản chất lượng sản phẩm; có xác nhận của ngân hàng tối thiểu 01 tỷ đồng trở lên để đảm bảo cho toàn bộ hệ thống phân phối hoạt động bình thường; phải có tối thiểu 02 thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại nơi đặt trụ sở chính…

Tương tự, thương nhân kinh doanh phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn 02 tỉnh trở lên được xác định không quá 01 thương nhân/250.000 dân; có giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 02 tỷ đồng trở lên đảm bảo cho hoạt động của hệ thống phân phối; có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng; có hệ thống phân phối sản phẩm trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên (mỗi tỉnh phải có tối thiểu 02 thương nhân bán buôn thuốc lá)…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Tin cùng loại