Một số kinh nghiệm tư vấn và trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV

 Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV là rất cần thiết, làm sự kỳ thị phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV, qua đó góp phần đẩy lùi đại dịch HIV ở Việt Nam. Tuy nhiên để trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV có hiệu quả, người thực hiện tư vấn và trợ giúp pháp lý cần phải:

-          Thực sự yêu thương và cảm thông với hoàn cảnh của họ.

-          Phải nắm bắt được tâm lý của NCH: Họ thuộc đối tượng yếu thế trong xã hội cho nên họ thường tự kỳ thị với chính bản thân họ, sống xa lánh mọi người là những đối tượng dễ bị tổn thương, dễ xúc động…. Không công ăn việc làm không có thu nhập, chính vì vậy họ thường là những người nghèo. Trong số họ có  những người trong quá khứ có những lỗi lầm và vướng mắc với pháp luật cho nên họ thường ngại tiếp xúc với người khác

-          Phải có kỹ năng giao  tiếp với khách hàng, kỹ năng thu thập thông tin, xử lý thông tin.

-          Phải nắm vững các qui định của pháp luật

-          Phải nắm bắt được tâm lý và kỹ năng giao tiếp với từng đối tượng khách hàng ( như  khách hàng nhiễm HIV nghiện ma túy; mại dâm nhiễm HIV; mại dâm nghiện ma túy nhiễm HIV v.v…)

-          Phải chủ động tìm đến khách hàng là những người nhiễm HIV

-          Trong tư vẫn và trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV rất cần sự cộng tác và trợ giúp của các đồng đẳng viên

Phải có mối liên hệ với các cơ quan trong việc trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV như: UBND các cấp, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm y tế dự phòng , các Trung tâm trợ giúp pháp lý, Cục trợ giúp pháp lý, Cục phòng chống HIV/AIDS, các cơ quan truyền thông…

Tin cùng loại