Thông tư liên tịch 17 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp Hướng dẫn về việc đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật tố tụng hình sự

Tin cùng loại