Cục trưởng Cục PC HIV/AIDS đến thăm và làm việc tại TTTVPL&CS về Y tế, HIV/AIDS

Ngày 17/03/2014 nhận lời mời của Trung tâm TVPL&CS về Y tế, HIV/AIDS thuộc Hội Luật gia việt Nam, Ts. Nguyễn Hoàng Long - Cục trưởng Cục P/c HIV/AIDS Bộ Y tế đã đến thăm và làm việc với Trung tâm.Thay mặt Trung tâm, Bs. Lg Trịnh Thị Lê Trâm GĐ. Trung tâm đã báo cáo với Cục trưởng về kết quả hoạt động trong năm 2013 và quý I năm 2014. Trong năm 2013 trung tâm đã có rất nhiêu cố gắng trong hoạt động tuyên truyền và tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV và người chịu ảnh bởi HIV/AIDS. Đường dây 18001521 đã tư vấn miễn phí cho 3109 người, tích lũy tử tháng 1/2007 đến nay, Trung tâm  đã tư vấn miễn phí qua điện thoại cho 14.210 người. Về trợ giúp pháp lý, trong năm 2013 Trung tâm  đã trợ giúp pháp lý tại Trung tâm  cho 446 trường hợp, tích lũy từ tháng 12/2007 đến nay, Trung tâm đã trợ giúp pháp lý miễn phí cho 4322 trường hợp. Việc tư vấn và trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV và người chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, việc làm, pháp luật dân sự. hình sự, hành chính, đất đai, hôn nhân và gia đình... Hoạt động của chung tâm đã góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nhiễm HIV, người bị HIV/AIDS.

 

 

Sau khi nghe Bs,Lg Trịnh Thị Lê Trâm  GĐ.Trung tâm  báo cáo kết quả hoạt động của năm 2013 và định hướng 2014, Ts Nguyễn hoàng Long CT.Cục PC HIV/AIDS Bộ Y tế đã đánh giá cao những kết quả hoạt động của Trung tâm, đặc biệt trong công tác đấu tranh chống phân biệt và kỳ thị trong đối với người liên quan đến HIV/AIDS. Đồng thời đồng chí Cục trưởng yêu cầu Trung tâm cố gắng duy trì hoạt động trong năm 2014 và các năm tiếp theo với mục tiêu giảm sự kỳ thị phân biệt đối với những người liên quan đến HIV/AIDS, bên cạnh đó Trung tâm  cũng cần tiếp tục đẩy mạnh tư vấn và trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV đặc biệt trong việc chăm sóc điều trị và hỗ trợ tiếp cận Methanon cho người nghiện ma túy, mặt khác trung tâm cũng cần hỗ trợ cho cán bộ y tế khi gặp phải rủi ro nghề nghiệp .Trong công tác truyền thông pháp luật phòng chống HIV/AIDS trung tâm cần phải tiếp tục tập trung các hoạt động truyền thông đến các Luật gia, Luật sư, người nhiễm HIV và cộng đồng, để tăng cường sự hiểu biết của cộng đồng đối với pháp luật phòng chống HIV/AIDS. Trên cơ sở đó mới làm tác động để thay đổi nhận thức của người dân, từ đó mới làm giảm đi sự kì thị, phân biệt đối sự liên quan đến HIV/AIDS, tạo điều kiện người nhiễm HIV, đặc biệt là trẻ em nhiễm HIV được hòa nhập với cộng đồng, đảm bảo được quyền hòa nhập của các em với các bạn cùng trang lứa. 

Tin cùng loại