Cháu Hoa được đến trường học chữ

Trung tâm đã thực hiện các bước sau để bảo vệ thành công quyền được đi học của cháu Hoa.

 

1. Thu thập và xác minh thông tin:

Sau khi thu thập và xác minh thông tin quyền đi học của cháu bé nhiễm HIV theo quy định trong Luật Phòng, chống HIV/AIDS đã không được thực hiện, trung tâm đã cử luật sư, luật gia trợ giúp cháu Hoa và làm việc với Ban giám hiệu nhà trường để giải quyết vụ việc.

 

2. Cơ sở pháp lý để trợ giúp pháp lý cho cháu Hoa:

-         Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em:

ü Tại Điều 4: Trẻ em, không phân biệt gái, trai, con trong giá thú, con ngoài giá thú, con đẻ, con nuôi, con riêng, con chung; không phân biệt dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội, chính kiến của cha mẹ hoặc người giám hộ, đều được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, được hưởng các quyền theo quy định của pháp luật.

ü Tại Điều 16.1: Trẻ em có quyền được học tập

ü Tại Điều 28: Qui định trách nhiệm của gia đình, Nhà nước, nhà trường và các cơ sở giáo dục khác phải tôn trọng, bảo vệ và thực hiện quyền được học tập của trẻ em.

ü Tại Điều 53: Trẻ em nhiễm HIV không bị phân biệt đối xử; được Nhà nước và xã hội tạo điều kiện để chữa bệnh, nuôi dưỡng tại gia đình hoặc tại cơ sở trợ giúp trẻ em.

-         Luật Giáo dục:

ü Tại Điều 9: Qui định học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân

-         Luật Phòng, chống HIV/AIDS:

ü Khoản 4 Điều 3: Qui định một trong các nguyên tắc phòng, chống HIV/AIDS là: “Không kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và thành viên gia đình họ…”

ü Khoản 1, Điều 4 quy định về quyền của người nhiễm HIV

c)         Học văn hóa, học nghề, làm việc;

ü Điều 8 : Quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong đó có hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV (Khoản 3);

ü Điều 15: Cơ sở giáo dục không được từ chối tiếp nhận học sinh, sinh viên, học viên vì lý do người đó nhiễm HIV (điểm a, khoản 2)

ü Điều 17: Trách nhiệm của UBND xã, phường thị trấn trong việc tuyên truyền chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và thành viên gia đình họ (điểm đ khoản 1).

 

Chỉ thị số 61/2008/CT-BGDĐT  ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trong ngành giáo dục.

ü Theo Chỉ thị này, các cơ sở giáo dục phải đảm bảo quyền được học tập, làm việc, sống hòa nhập cộng đồng của người nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV. Cở sở giáo dục không được yêu cầu xét nghiệm HIV, xuất trình kết quả xét nghiệm HIV đối với người học, người đến xin học, nhà giáo, cán bộ, nhân viên.

 

3. Xác định các cơ quan, đoàn thể có liên quan trong việc trợ giúp cho cháu Hoa được đi học:

-         Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS

-         Ủy ban nhân dân huyện

-         Phòng giáo dục huyện

-         Ủy ban chăm sóc và giáo dục huyện

-         Ủy ban nhân dân xã

-         Ban giám hiệu trường tiểu học xã

-         Các trưởng thôn tại xã

 

4. Tiến hành trợ giúp pháp lý cho cháu Hoa:

 Dựa trên cơ sở pháp lý này, các luật sư của Trung tâm đã tư vấn cho gia đình cháu Hoa hiểu về quyền được đi học của người nhiễm HIV nói chung và trẻ em nhiễm HIV nói riêng, trên cơ sở đó luật sư đã hướng dẫn ông nội của cháu Hoa làm đơn gửi Ủy ban nhân dân huyện, Phòng giáo dục huyện, Ủy ban nhân dân xã, Ban giám hiệu trường tiểu học đề nghị giúp đỡ cháu Hoa được đi học theo qui định của pháp luật.

Các luật sư cùng gia đình đã làm việc với Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS, Ủy ban nhân dân xã, Ban giám hiệu trường tiểu học xã để cho cháu Hoa được đi học. Trong buổi làm việc, luật sư đưa ra các thông tin như đã nêu trong đơn: pháp luật đã công nhận quyền được đi học của cháu Hoa, và quyền này đã không được thực hiện. Vì vậy, yêu câu các cơ quan này có trách nhiệm tham gia bảo về quyền đi học của cháu Hoa.

Trong buổi làm việc, luật gia, luật sư đề nghị Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo trưởng thôn họp dân phát tờ rơi với nội dung chống kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV. Luật gia, luật sư cũng phối hợp với Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tổ chức truyền thông Luật Phòng, chống HIV/AIDS, kiến thức cơ bản về HIV/AIDS. Nêu rõ hành vi phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, cụ thể trong việc không cho cháu Hoa được đi học là vi phạm pháp luật. Vận động nhân dân thực hiện đúng quy định của Luật Phòng, chống HIV/AIDS và không nên kỳ thị và phân biệt đối xử với cháu Hoa, thương yêu cháu vì cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, để từ đó ủng hộ cháu được đến trường học lớp 1.

 

5. Kết quả: Từ đầu năm học 2009 – 2010, Cháu Hoa đã được vào học lớp 1 tại trường tiểu học. Để giúp cháu có đủ kiến thức vào học lớp 1, trong 3 tháng hè, nhà trường đã cử giáo viên đến trường giúp cháu học thêm.

CCLPHH - UNAIDS

Tin cùng loại