Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020. Theo đó, đến năm 2020, 100% trường học tạo cơ hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đi học theo nhu cầu.

Trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS được quan tâm, chăm sóc

Kế hoạch hành động cũng phấn đấu đến năm 2020, 90% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, vui chơi giải trí và các chính sách xã hội theo quy định.

Phấn đấu 90% cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở chăm sóc và điều trị cho trẻ em nhiễm HIV, các tổ chức xã hội có liên quan đến trẻ em HIV được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Thí điểm mô hình chăm sóc

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch hành động đưa ra các giải pháp chủ yếu cần thực hiện như: Tăng cường vai trò chỉ đạo của các cấp chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; cung cấp thông tin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; thí điểm mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng; mô hình chăm sóc thay thế cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và một số mô hình trợ giúp khác.

Cùng với đó là nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của các ngành, các tổ chức chính trị xã hội các cấp, các nhà cung cấp dịch vụ, các nhóm đồng đẳng có liên quan đến trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, không phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS...

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg phê duyệt “Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”. Đây là kế hoạch phối hợp liên ngành với sự ủng hộ tích cực của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam nhằm tăng cường nỗ lực chung để đáp ứng các yêu cầu ưu tiên trong việc phòng ngừa, chăm sóc, điều trị và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản khác của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.  

Cũng với mục đích tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, từ năm 2012, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã triển khai thí điểm mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại 8 tỉnh: Thái Nguyên, Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Nam Định, Khánh Hòa, Yên Bái, Quảng Nam và Phú Thọ. Với mô hình này, hơn 3.100 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại 8 tỉnh, thành phố trên đã được cung cấp các dịch vụ chăm sóc toàn diện. Các em đã được hỗ trợ kết nối với các dịch vụ xã hội về chăm sóc y tế, giáo dục, tư vấn tâm lý…

molisa.gov.vn

Tin cùng loại