Dịch HIV/AIDS tiếp tục xu hướng giảm dần

 Tính đến ngày 15/5, số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống là 218.431 người, số bệnh nhân AIDS hiện tại là 68.192 người, số người nhiễm HIV đã tử vong do AIDS là 70.508 trường hợp. Tình hình dịch HIV/AIDS hiện đang tiếp tục có xu hướng giảm dần.

 

 

Bộ Y tế cho biết, so sánh tình hình dịch trong tháng 4 (phát hiện 1277 trường hợp nhiễm HIV, số bệnh nhân AIDS là 847, tử vong do AIDS là 381), số trường hợp nhiễm HIV phát hiện trong tháng 5 giảm 30% (384 trường hợp), số bệnh nhân AIDS giảm 34% (292 trường hợp), số trường hợp tử vong báo cáo giảm 20% (75 trường hợp).

So với cùng kỳ năm 2013, số người nhiễm HIV được phát hiện báo cáo trong tháng 5 giảm 23% (260 trường hợp), số bệnh nhân AIDS phát hiện báo cáo giảm 10% (63 trường hợp), số trường hợp tử vong tăng 13% (36 trường hợp).

Để tiếp tục giảm thiểu số người nhiễm mới HIV, đẩy lùi dịch bệnh, Bộ Y tế tập trung đẩy mạnh các hoạt động kiểm soát và phòng, chống HIV/AIDS. Hiện nay, Bộ đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với hoạt động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; Hướng dẫn thực hiện Điều 19 Nghị định số 108/2007/NĐ - CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về việc lồng ghép hoạt động phòng, chống HIV/AIDS với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, dần hoàn thiện Hướng dẫn đánh giá sinh phẩm xét nghiệm chẩn đoán HIV; Hướng dẫn tư vấn xét nghiệm HIV; Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2008/QĐ-BYT ngày 14/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế báo cáo và biểu mẫu báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; Hướng dẫn thanh toán cho người nhiễm HIV qua quỹ Bảo hiểm y tế; Sửa đổi Quyết định số 04/2007/QĐ-BYT về việc ban hành bộ chỉ số theo dõi và đánh giá chương trình phòng, chống HIV/AIDS.

Đồng thời, để đảm bảo hoạt động tại các tuyến cơ sở, Bộ Y tế cũng đang sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2005/QĐ-BYT ngày 05/9/2005 về việc ban hành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng hướng dẫn khung giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện tại các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện.

Ngoài ra, Bộ Y tế đang đề nghị Ban thư ký ASEAN hỗ trợ tổ chức hội nghị bên lề về phòng, chống HIV/AIDS trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng ASEAN và xin ý kiến đồng thuận của Nhóm đặc trách ASEAN về AIDS (ATFOA) các nước thành viên.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội thảo điều trị nghiện ma túy dựa vào cộng đồng; cơ chế mua thuốc ARV cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS; triển khai điều tra trực tuyến đánh giá hệ thống giám sát trọng điểm tại 40 tỉnh, thành phố, hoàn thiện rà soát kết quả giám sát trọng điểm của 13 tỉnh phía Nam; đẩy mạnh triển khai chương trình Methadone; tăng cường truyền thông về bảo hiểm y tế trong phòng, chống HIV/AIDS...

http://tiengchuong.vn/

Tin cùng loại