Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, HIV/AIDS

 Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, HIV/AIDS

Trụ sở: Số 1 Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại  :    (84-4) 37366524         Fax :    (84-4) 37366524

E-mail: ttphapluatyte-hiv@netnam.vn          tvphapluathiv@gmail.com

Web: trogiupphaply.com.vn 

Đường dây tư vấn qua điện thoại: 1801521 (Đường dây Tư vấn hoàn toàn miễn phí cho khách hàng gọi đến)

Phòng Trợ giúp pháp lý

Địa chỉ: Số 1 Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội

Tin cùng loại