Việt Nam ký kết hợp tác với Tòa Trọng tài thường trực

Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn và Tổng Thư ký Tòa Trọng tài

thường trực (PCA) Hugo Hans Siblesz đã ký Hiệp định nước chủ nhà

và Thư trao đổi về hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và PCA.

Sáng 23/6, sau khi ký biên bản Hiệp định này, Việt Nam chính thức xác nhận tư cách pháp lý của PCA tại Việt Nam; cho phép PCA thực hiện các hoạt động giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế và cung cấp hỗ trợ thích hợp cho các tổ chức liên chính phủ và thực thể khác tại Việt Nam.

Văn kiện trên là cơ sở để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong lĩnh vực trao đổi thông tin, đào tạo và tư vấn các vấn đề thủ tục thuộc quy trình trọng tài quốc tế do PCA điều hành.

Tổng Thư ký PCA đánh giá, Hiệp định sẽ giúp Việt Nam tiếp cận tốt hơn với các thủ tục trọng tài, tăng cường tính thượng tôn pháp luật, góp phần giải quyết hòa bình các tranh chấp trong khu vực.

PCA là tổ chức liên chính phủ với 115 quốc gia thành viên, được thành lập theo Công ước Lahay năm 1899 về giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế. Việt Nam tham gia Công ước này từ ngày 29/12/2011.

Theo thạc sĩ Mạc Thị Hoài Hương (Khoa Pháp luật quốc tế thuộc Đại học Luật Hà Nội), PCA có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp, bao gồm cả tranh chấp lãnh thổ, giữa các quốc gia thành viên, trừ khi các quốc gia thỏa thuận lựa chọn một phương thức giải quyết khác. Ngoài ra, các tổ chức quốc tế liên chính phủ và các thực thể tư nhân cũng có thể sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp tại PCA.

Ban Thư ký của PCA, đứng đầu là Tổng Thư ký, cung cấp các dịch vụ đăng ký, hỗ trợ hành chính và pháp lý cho các hoạt động của PCA và các quốc gia thành viên.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Tổng Thư ký PCA Hugo Hans Siblesz. Ảnh: VGP/Hải Minh

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Tổng Thư ký PCA Hugo Hans Siblesz. Ảnh: Chinhphu.vn

Ban Trọng tài của PCA gồm các trọng tài viên được chỉ định bởi các quốc gia thành viên của Công ước (hiện có khoảng 300 trọng tài viên). Khi có tranh chấp phát sinh, mỗi bên tranh chấp có quyền chỉ định số lượng trọng tài viên bằng nhau tham gia Hội đồng Trọng tài. Phán quyết của Hội đồng Trọng tài được thông qua theo nguyên tắc đa số, có giá trị chung thẩm và bắt buộc với các bên.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có buổi tiếp Tổng Thư ký Tòa Trọng Tài thường trực (PCA) Hugo Hans Siblesz. Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) trong việc hỗ trợ các quốc gia giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế bằng thủ tục trọng tài và hy vọng rằng việc ký kết Hiệp định nước chủ nhà và Thư trao đổi về hợp tác giữa Việt Nam - PCA sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hai bên, bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ của PCA trong việc đào tạo, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ pháp lý Việt Nam để phục vụ đất nước trong quá trình hội nhập.

Theo Chinhphu.vn

Tin cùng loại