Nghị định số 108/2007/NĐ-CP của Chỉnh phủ ngày 26 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điểu của Luật Phòng, chống nhiễm virut gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người.

Tin cùng loại