Tình hình dịch HIV/AIDS quý I năm 2014

Tính đến hết 31/3 năm 2014 tổng số người nhiễm HIV là 218204 trường hợp, số bệnh nhân AIDS là 67259, số bệnh nhân AIDS đã tử vong là 69287.

hinhfck/file/So%20lieu%20HIV%20den%2031032014.pdf

vaac.gov.vn

Tin cùng loại