Người nhiễm HIV sẽ được thực hiện việc sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm


tải xuống.jpg

Luật Hôn nhân và Gia đình (sữa đổi) năm 2014 sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2015, theo đó Luật sẽ cho phép thực hiện việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Đây là một quy định mới mang tính nhân đạo của pháp luật vê HN&GĐ nói riêng và của hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung. Để quy định cụ thể về` sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ, Bộ Y tế đã xây dựng Dự thảo số 03 Nghị định Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ“ Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ” thay thế cho NĐ số 12/2003 /NĐ- CP ngày 12/2/2003 của Chính phủ  quy định về sinh con theo phương pháp khoa học.

So với NĐ số 12/2003/NĐ-CP thì Dự thảo này có một số nội dung mới rất đáng chú ý. Bên cạnh việc quy định cụ thể về mang thai hộ thì Dự thảo lần này đã bãi bõ quy định về việc không cho phép người nhiễm HIV thực hiện việc cho và nhận tinh trùng, noãn, phôi theo quy định trong điều 7 và điều 8 của NĐ số 12/2003/ NĐ/CP.

Việc quy định người nhiễm HIV được thực hiện việc cho và nhận tinh trung, noãn, phôi sẽ tạo điều kiện cho người nhiễm HIV nếu có đủ điều kiện theo quy định của Dự thảo  được sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm .

Theo dự kiến, nếu được thông qua thì Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 1/1/2015.

Văn bản đính kèm:

Dự thảo:hinhfck/file/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o.doc

Nghị định số 12/2003/NĐ-CP: hinhfck/file/N%C4%90%20s%E1%BB%91%20122003%20N%C4%90-%20CP.doc 

Tin cùng loại