Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh/thành phố thực hiện thanh toán chi phí xét nghiệm HIV

Để đảm bảo quyền lợi của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh/thành phố thực hiện thanh toán chi phí xét nghiệm HIV theo quy định tại Công văn số 7534/BYT-BH

Để thống nhất thực hiện thanh toán chi phí xét nghiệm HIV đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, ngày 23/11/2011, Bộ Y tế đã có Công văn số 7534/BYT-BH gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong đó hướng dẫn cụ thể, chi tiết những nội dung liên quan đến việc thanh toán chi phí xét nghiệm HIV bắt buộc, xét nghiệm sàng lọc HIV, xét nghiệm HIV trong khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, Bộ Y tế nhận được ý kiến phản ánh của một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế không được thanh toán bảo hiểm y tế đối với một số xét nghiệm HIV.

Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, ngày 25/08/2014 Bộ Y tế đã ra công công văn số 5667/BYT-BH về việc thanh toán chi phí xét nghiệm HIV đối với người bệnh có thẻ Bảo hiểm Y tế. Qua đó Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh/thành phố thực hiện thanh toán chi phí xét nghiệm HIV theo quy định tại Công văn số 7534/BYT-BH

 

 

Bản tin BHXH & Lao động định kỳ Ra ngày 09/10/2014

Tin cùng loại