“Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS”

Đó là chủ đề của Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014 (từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2014).

 

 

Chủ đề của Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014 là Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS

 

Ủy ban Quốc gia Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm vừa ban hành công văn triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014 với nội dung chủ yếu là truyền thông vận động thay đổi hành vi nhằm giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS.

Theo đó, mục tiêu của tháng hành động quốc gia là thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị, của toàn dân vào thực hiện “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030” và “Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”.

Đặc biệt, chú trọng giảm kỳ thị, phân biệt đối xử, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIVAIDS với gia đình, xã hội trong các hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV và các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức công tác phòng, chống HIV/AIDS đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc ít người. Đồng thời, mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị HIV/AIDS thân thiện đến mọi người dân.

Các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS sẽ tập trung ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo cần thiết; tổ chức các hội nghị, hội thảo liên quan về Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 tầm nhìn 2030; Đề án Đảm bảo tài chính cho công tác phòng, chống HIV/AIDS; Chương trình phối hợp Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” giai đoạn 2012 - 2020; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế...

Bên cạnh đó, tổ chức các hội thảo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình có hiệu quả trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và chống kỳ thị phân biệt đối xử, đặc biệt là các mô hình, can thiệp của người nhiễm HIV làm chủ trong phòng, chống HIV/AIDS và giúp nhau trong cuộc sống; Chú trọng các mô hình, can thiệp và giảm tác hại cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, các mô hình xã hội hóa trong phòng, chống HIV/AIDS.

Ngoài ra, ngành y tế sẽ tổ chức Lễ mít tinh và diễu hành quần chúng hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS tại các địa phương, đơn vị. Đồng thời, tăng cường các hoạt động truyền thông, tiếp tục chú trọng đến những người dễ tổn thương, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số...

Ủy ban Quốc gia Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các bộ ngành, đoàn thể và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo tổ chức thực hiện và giám sát các hoạt động phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị.

Kết thúc Tháng hành động, các cơ quan, đơn vị có đánh giá và gửi báo cáo về Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) trước ngày 31/12 để Bộ Y tế tổng hợp báo cáo Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

http://tiengchuong.vn/

Tin cùng loại