Trung tâm tư vấn pháp luật và chính sách về Y tế, HIV/AIDS chia sẻ kinh nghiệm về tư vấn và trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV.

Nhằm chia sẻ một số kinh nghiệm trong các hoạt động giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người sống với HIV và nhóm nguy cơ cao ở Việt Nam trong thời gian qua và xây dựng năng lực cho những người làm công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý nói chung, đặc biệt là những người thường xuyên làm việc với người có HIV và nhóm nguy cơ cao. Trong hai ngày, ngày  5 - 6 tháng 11 Hội luật gia Việt Nam phối hợp với Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc trong phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam (UAIDS Việt Nam) tổ chức Hội thảo về giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người có HIV và nhóm nguy cơ lây nhiễm HIV cao tại Việt Nam.

Với nội dung đề cập đến nhiều vấn đề nóng trong công tác giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người sống với HIV và nhóm nguy cơ cao ở Việt Nam, buổi Hội thảo đã đặc biệt thu hút sự chú ý và quan tâm của các Đại biểu tham dự là các đại diện cho các cơ quan ban ngành, các tổ chức NGO, các nhóm tự lực và đặc biệt là các Đại biểu là người sống chung với HIV/AIDS.

Tại buổi Hội thảo, Bs. Lg Trịnh Thị Lê Trâm – GĐ. Trung tâm Trung tâm tư vấn pháp luật và chính sách về Y tế, HIV/AIDS, và Ls.Trịnh Quang Chiến PGĐ. Trung tâm là những người đi đầu trong công tác tư vấn và trợ giúp pháp lý cho đối tượng là người nhiễm HIV tại tại Việt Nam đã giới thiệu đến Hội thảo những quyền của người nhiễm HIV được pháp luật công nhận, đồng chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác tư vấn và trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV mà Trung tâm tư vấn pháp luật và chính sách về Y tế, HIV/AIDS đã đúc rút được trong suốt quá trình hoạt động của mình.

Đây cũng là hai nội dung được các Đại biểu tham dự đặc biệt quan tâm tại buổi Hội thảo, vì thông qua hai nội dung này người nhiễm HIV có thể biết và hiểu được các quyền và lợi ích hợp pháp của mình, qua đó giúp họ có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích cho mình. Đồng thời giúp các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tư vấn và trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV có thể thực hiện tốt hơn việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người nhiễm HIV.

Buổi Hội thảo đã kết thúc tốt đẹp với nhiều kết quả đáng mong đợi sau hai ngày tổ chức.

Tin cùng loại