Rút ngắn thời gian lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng và Tòa án để rút ngắn thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện.
Ảnh minh họa

Thủ tướng giao các Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát các Nghị định liên quan đến công tác cai nghiện ma túy; tổng hợp những nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung nhằm rút ngắn thời gian lập hồ sơ quản lý người nghiện ma túy, nhất là người không có nơi cư trú ổn định, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục để phòng ngừa, đa dạng các biện pháp và mô hình điều trị nghiện ma túy, tăng cường vận động và hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện phù hợp với Luật xử lý vi phạm hành chính.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiến hành đánh giá thực tiễn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống ma túy và các văn bản pháp luật khác có liên quan để kiến nghị sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; báo cáo Chính phủ xem xét trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật vào thời điểm phù hợp.

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan đề xuất Chính phủ có văn bản hướng dẫn các địa phương lập cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội để tiếp nhận người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện.

Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy luôn được Đảng, Nhà nước, Quốc hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí nguồn lực. Các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức xã hội kiên trì thực hiện trong các năm qua đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội của cả nước.

Tuy nhiên, qua rà soát, đánh giá, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp, số người nghiện có hồ sơ quản lý tăng gần 4 lần trong 20 năm qua, kinh phí và nguồn lực trong nước và quốc tế cho công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy giảm mạnh, kết quả công tác cai nghiện hiệu quả chưa cao.

Thực tế cũng đã bộc lộ một số vướng mắc, khó khăn về thực hiện trình tự thủ tục, quản lý người nghiện ma túy, đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhất là các đối tượng không có nơi cư trú ổn định, người nghiện ma túy ngoài cộng đồng gia tăng làm mất trật tự, an toàn xã hội, khiến dư luận xã hội bức xúc.

 

 

http://tiengchuong.vn/

Tin cùng loại