Trung tâm tư vấn pháp luật và chính sách về Y tế, HIV/AIDS vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Sáng 26/12/2014, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Đức Long, Phó tổng thư ký, Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng trình bày Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2014 và phát động phong trào thi đua năm 2015 tới các cấp hội và hội viên. Nhân dịp này, Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho 14 tập thể đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác Hội được các Cụm thi đua bình xét, suy tôn và tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2014.

      Bs. Lg Trịnh Thị Lê Trâm - Giấm đốc Trung tâm thay mặt Trung tâm nhận bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

Trung tâm tư vấn pháp luật và chính sách về Y tế, HIV/AIDS cũng đã vinh dự được nhận Bằng khen cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2014 của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam. Đây là sự ghi nhận của Hội Luật gia Việt Nam cũng như kết quả xứng đáng đối với những thành tích  đóng góp của Trung tâm trong quá trình xây dựng và phát triển hoạt động Hội năm 2014.

 

Tin cùng loại