Sảy thai, nạo , hút thai, thai chết lưu được hưởng chế độ như thế nào?

Tôi là NCH, tôi đang làm tại một doanh nghiệp may. Cho tôi hỏi khi sảy thai, nạo , hút thai, thai chết lưu được hưởng chế độ như thế nào?

Trả lời: 

Theo qui định tại Điều 30; Điều 35 Luật Bảo hiểm Xã hội: Nếu thai dưới 1 tháng thì được nghỉ việc 10 ngày; từ 1 tháng đến dưới 3 tháng được nghỉ 20 ngày; từ 3 tháng đến dưới 6 tháng đến dưới 6 tháng được nghỉ 40 ngày; từ 6 tháng trở lên được nghỉ 50 ngày. Thời gian nghỉ tính cả ngày lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hằng tuần. Mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

 

 

Tin cùng loại