Người nhiễm HIV mất khả năng lao động có được hưởng trợ cấp xã hội?

Chị gái tôi là người bị nhiễm HIV, chồng và con chị tôi đều đã mất. Từ lúc chồng con chi tôi mất chị đã bị suy sụp tinh thần bệnh càng nặng thêm lên tôi đã đưa chị về ở cùng với vợ chồng tôi để chăm cho chị. Hoàn cảnh vợ chồng tôi cũng đang khó khăn, bố mẹ lại mất sớm lên không trông vào đâu được. Tôi có nghe nói đến trợ cấp xã hội cho người nhiễm HIV nên tôi muốn biết trường hợp của chị tôi như vậy thì có được hưởng chế độ đó không và tôi phải đi đến đâu để làm. Đường dây tư vấn giúp?

Trả lời:

Theo qui định tại NĐ136 : Người nhiễm HIV khôngcòn khả năng lao động thuộc hộ gia đình nghèo không có lương hưu thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Trường hợp của chị bạn để được hưởng trợ cấp xã hội, chị bạn phải có giấy xác nhận không còn khả năng lao động của bệnh viện cấp huyện. Sau khi có giấy xác nhận không khả năng lao động của bệnh viện cấp huyện, chị bạn làm đơn xin trợ cấp xã hội gửi UBND xã nơi đăng ký HKTT để được xem xét giải quyết. 

Tin cùng loại