Thủ tục nhập hộ khẩu?

Căn cứ Nghị định 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú.Căn cứ Thông Tư số 06/2007/TT-BCA của Bộ Công An năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật cư trú và Nghị định 107 thì bạn có thể nhập hộ khẩu cho 2 mẹ con về nhà ông bà ngoại được. Bạn chỉ cần ông bà đồng ý bằng văn bản là được. Bạn ra CA phường liên hệ để được hướng dẫn làm thủ tục và kê khai theo mẫu các văn bản.

Tin cùng loại