Người nhiễm HIV không được làm nghề gì?

Hỏi:

Luật sư cho tôi hỏi người nhiễm HIV không được làm nghề gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 20 NĐ 108 quy định những nghề phải xét nghiệm HIV trước khi tuyển dụng: Thành viên tổ lái theo quy định tại Đ72 của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam; Nghề đặc biệt thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng.

Như vậy ngoại trừ các công việc trên thì người nhiễm đều có thể được làm nhưng phải có các biện pháp phòng chống lây nhiễm cho người khác.

Tin cùng loại