Bố trí lao động phù hợp cho người nhiễm HIV trong trại giam

Cơ sở quản lý phải có trách nhiệm bố trí công việc, lao động phù hợp với tình hình sức khỏe của đối tượng nhiễm HIV trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Không bố trí đối tượng nhiễm HIV làm công việc dễ bị nhiễm trùng, dễ xây xước da hoặc có khả năng lây truyền HIV cho người khác.

 

 

Điều trị cho người nhiễm HIV trong trại giam - Ảnh minh họa

 

Đó là một trong những nguyên tắc quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV tại cơ sở quản lý trong Thông tư liên tịch hướng dẫn công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế vừa ban hành.

Bên cạnh đó, cơ sở quản lý cũng không được bố trí đối tượng nhiễm HIV thành đội hoặc tổ riêng để học tập, lao động, sinh hoạt, chữa bệnh, trừ trường hợp mắc các bệnh phải thực hiện điều trị cách ly theo quy định của pháp luật.

Việc tập trung tư vấn và xét nghiệm HIV cho các đối tượng là những trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5 và 6 Điều 5 Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (gọi tắt là Luật Phòng, chống HIV/AIDS).

Cơ sở quản lý thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính của đối tượng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BYT ngày 06/1/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính.

Thông tư liên tịch trên được ban hành nhằm hướng dẫn công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị bằng thuốc kháng HIV, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (gọi tắt là điều trị thay thế) cho phạm nhân, người bị tạm giam, người bị tạm giữ, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng (gọi tắt là đối tượng quản lý) và dự phòng lây nhiễm HIV tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (gọi tắt là cơ sở quản lý).

Thông tư áp dụng đối với cơ sở quản lý; Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh); cơ sở điều trị bằng thuốc kháng HIV, cơ sở điều trị thay thế (gọi tắt là cơ sở điều trị).

Theo quy định cụ thể của thông tư, sau khi tiếp nhận đối tượng, cơ sở quản lý thực hiện việc khám, phân loại sức khỏe cho đối tượng. Đối với các trường hợp đối tượng quản lý đang điều trị HIV/AIDS, điều trị thay thế ngoài cộng đồng, đối tượng quản lý thông báo đã nhiễm HIV nhưng chưa được điều trị HIV/AIDS, đối tượng quản lý có hành vi nguy cơ cao chưa biết tình trạng nhiễm HIV đều có những quy định cụ thể, rõ ràng đối với các đối tượng này.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và tư vấn dự phòng lây nhiễm HIV trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Đồng thời có trách nhiệm tổ chức tư vấn, xét nghiệm HIV, lập hồ sơ người bệnh, điều trị bằng thuốc kháng HIV, điều trị bằng thuốc thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cho người nghiện ma túy để tránh nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS.
 

tiengchuong.vn

Tin cùng loại