Đi nước ngoài làm ăn lâu năm thì tôi có bị xóa hộ khẩu không?

 

Điều 22 Luật Cư trú năm 2006 về " Xóa đăng ký thường trú" có quy định rõ về các trường hợp xóa đăng ký thường trú như sau.

Điều 22. Xoá đăng ký thường trú

1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xoá đăng ký thường trú:

a) Chết, bị Toà án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết;

b) Được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại;

c) Đã có quyết định huỷ đăng ký thường trú quy định tại Điều 37 của Luật này;

d) Ra nước ngoài để định cư;

đ) Đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới; trong trường hợp này, cơ quan đã làm thủ tục đăng ký thường trú cho công dân ở nơi cư trú mới có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xoá đăng ký thường trú ở nơi cư trú cũ.

Nhu vậy, theo quy định của Luật Cư trú 2006 thì trường hợp bạn đi nước ngoài làm ăn lâu năm thì không bị xóa hộ khẩu.

Tin cùng loại