Quyết định 3509/QĐ-BYT ngày 21/8/2015 ban hành "Hướng dẫn tổ chức thực hiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại cơ sở cấp phát thuốc Methadone"

Link toàn văn: hinhfck/file/QD%20so%203509-QD_BYT%20ngay%2021_8_2015%20vv%20ban%20hanh%20huong%20dan%20TCTH%20mo%20hinh%20CPT%20Methadone%20(1).pdf

vaac.gov.vn

Tin cùng loại