Bước tiến mới bảo vệ quyền của người chuyển giới

“Cá nhân có quyền chuyển đổi giới tính. Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật”.

Đây là một điều trong dự thảo mới nhất của Bộ luật Dân sự sửa đổi. Nếu dự thảo này được thông qua, Việt Nam sẽ tiến một bước dài trên con đường bảo vệ quyền của người chuyển giới nói riêng và quyền con người nói chung.

 

Những người chuyển giới tự hào trong Vietpride 2015, được tổ chức ở Kiên Giang

 

Theo đó, Điều 36, Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi quy định về Quyền xác định lại giới tính, quyền chuyển đổi giới tính:

“1. Cá nhân có quyền xác định lại giới tính. Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Cá nhân đã thực hiện việc xác định lại giới tính có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi hộ tịch và có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

2. Cá nhân có quyền chuyển đổi giới tính. Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật.

Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi hộ tịch và có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan”.

So với bản dự thảo ngay trước đó vào tháng 7/2015, đã có một sự thay đổi về cơ bản, chuyển từ "không thừa nhận" sang thành "có quyền" (Bộ luật Dân sự năm 2005 là "nghiêm cấm").

Dự thảo sẽ được trình lên Quốc hội cho ý kiến lần cuối và thông qua vào Kỳ họp thứ 10 - Khóa XIII vào tháng 10-11/2015.

 

tiengchuong.vn

Tin cùng loại