TRUYỀN THÔNG PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ LƯU ĐỘNG CHO NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS TẠI HẢI PHÒNG

 TRUYỀN THÔNG PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ LƯU ĐỘNG CHO NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS TẠI HẢI PHÒNG

 
       Ngày 19/6/2013, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Chính sách về Y tế HIV/AIDS kết hợp với Trung tâm tư vấn Pháp luật của Hội Luật gia Hải Phòng tổ chức truyền thông Luật phòng, chống HIV/AIDS và trợ giúp pháp lý lưu động cho nhóm Hoa Hải Đường thành phố Hải phòng tại Trạm Y tế xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải phòng. 
Tham gia buổi Truyền thông và trợ giúp pháp lý lưu động về phía Trung tâm Tư vấn pháp luật và Chính sách về Y tế HIV/AIDS  có  bác sĩ  luật gia Trịnh Thị Lê Trâm - Giám đốc Trung tâm  và Luật sư Trịnh Quang Chiến -  Trưởng phòng Tư Vấn. Cán bộ Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội gia thành phố Hải Phòng có Luật gia Phạm Ngọc Hải Giám đốc Trung tâm và tư vấn viên pháp luật Phạm Huy Chương. Bốn hai (42) thành viên của nhóm Hoa Hải Đường chăm chú lắng nghe, bác sĩ luật gia Trịnh Thị Lê Trâm phổ biến Luật Phòng, chống HIV/AIDS, trong đó đặc biệt nhấn mạnh về quyền và nghĩa vụ của người sống chung với HIV. Luật Phòng, chống HIV/AIDS đã đi vào cuộc sống được 6 năm, nhưng mới chí có duy nhất 01 thành vên trong nhóm được nghe về Luật này. Sau phần truyền thông Luật Phòng, chống HIV của bác sĩ, luật gia Trịnh Thị Lê Trâm, các luật sư, luật gia của hai trung tâm đã tư vấn giải đáp nhiều vấn đề vướng mắc về mặt pháp luật của các thành viên nhóm mà nội dung chủ yếu xoay quanh các vấn đề như: Bảo trợ xã hội cho người sống chung với HIV, tranh chấp quyền sử dụng đất, điều kiện để được tiếp cận điều trị Methadone, điều kiện để được vay vốn ngân hàng …
 Nhiều vấn đề liên quan đến pháp luật và vụ việc cụ thể đã được hai Trung tâm thụ lý để theo dõi và trợ giúp pháp lý. Sự kết nối giữa nhóm tự Lực và các Trung tâm tư vấn pháp luật là cách hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, cũng như tuyên truyền phổ biến giáo dục cho những người sống chung với HIV để họ châp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng pháp luật của Nhà Nước.
.
  
 

Tin cùng loại