Tăng cường sự tham gia của cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS

 Dự án nhằm cung cấp các dịch vụ dự phòng nhằm giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV trong nhóm Nghiện chích ma tuý, Người bán dâm, Nam quan hệ tình dục với nam - Người chuyển giới  tại các tỉnh của Dự án; củng cố hệ thống cộng đồng nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia một cách hiệu quả và bền vững vào hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Bên cạnh đó, tạo môi trường thuận lợi về mặt pháp lý cho Các nhóm chính tiếp cận các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS và tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam.

Dự án được thực hiện từ năm 2015 - 2017 với tổng kinh phí vốn ODA viện trợ không hoàn lại là 6.942.775 USD, trong đó 3.818.490 USD từ số vốn kết dư (3.820.562 USD) của Dự án thành phần thuộc Dự án ô "Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS" giai đoạn 2008 - 2015, bao gồm cả 150.000 USD chưa sử dụng hết của 6 tháng đầu năm 2015; 3.124.285 USD do Quỹ Toàn cầu cấp bổ sung mới; vốn đối ứng bằng hiện vật.

Vĩnh Hoàng - Tiengchuong.vn

Tin cùng loại