quy định mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động

 Nghị định 88 bổ sung Điều 4a quy định các mức xử phạt với những hành vi được xem là vi phạm trong quá trình tuyển dụng và quản lý lao động.

- Phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng khi:

- Không thông báo công khai về nhu cầu tuyển lao động; hoặc thông báo ít hơn 5 ngày làm việc trước khi nhận hồ sơ dự tuyển của người lao động; hoặc thông báo nhưng không đảm bảo các nội dung cơ bản theo luật định.

- Không thông báo công khai kết quả tuyển lao động hoặc thông báo sau 5 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả tuyển lao động.

- Thu tiền của người lao động tham gia tuyển lao động. Đồng thời buộc người sử dụng lao động hoàn trả khoản tiền đã thu đối với hành vi vi phạm.

- Không lập sổ quản lý lao động; lập sổ quản lý lao động không đúng thời hạn, không đảm bảo các nội dung cơ bản theo quy định pháp luật; không ghi chép, nhập đầy đủ thông tin về người lao động vào sổ quản lý lao động khi hợp đồng lao động có hiệu lực; không cập nhật thông tin khi có sự thay đổi vào sổ quản lý lao động.

- Phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng nếu phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động.

Công ty Luật PLF

Tin cùng loại