Thanh Hóa: Gần 1.300 tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy

 

Ảnh minh họa

 

Đây là đội ngũ nòng cốt làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội (TNXH) ở các địa phương, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống TNXH. Để các đội hoạt động hiệu quả, hàng năm, Chi cục Phòng chống TNXH đã tạo điều kiện cho các đội tham gia các đợt tập huấn, học hỏi kinh nghiệm các mô hình điểm và hỗ trợ thêm nguồn kinh phí cho đội.

Theo kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Tình nguyện giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được ban hành, các đội công tác xã hội ở các xã, phường, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ nghiện ma túy là căn bệnh mãn tính của não bộ nhưng có thể phòng ngừa và điều trị được; tiếp cận, vận động, khuyến khích, tạo cơ hội cho người nghiện ma túy tham gia các chương trình điều trị và cai nghiện ma túy thích hợp; hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng; tăng cường kết nối với chính quyền, đoàn thể xã hội và các tổ chức, cá nhân trong việc hỗ trợ người sau cai nghiện sinh kế ổn định cuộc sống. 

Phấn đấu mỗi tình nguyện viên tiếp nhận, vận động, giúp đỡ ít nhất một người nghiện ma túy cư trú tại địa phương, tự giác khai báo và lựa chọn các hình thức cai nghiện tự nguyện tại gia đình, tại cộng đồng hoặc quản lý, hỗ trợ, giúp đỡ một người sau cai nghiện hoàn thành chương trình quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú, hòa nhập cộng đồng.

thu hà - tiengchuong.vn

Tin cùng loại