Công văn 9233/BYT-AIDS về việc Kiện toàn cơ sở điều trị và thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS

 hinhfck/file/CV-9293-mo-rong-BHYT-1-(1).pdf

vaac.gov.vn

Tin cùng loại