Hội thảo góp ý Dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

  Ngày 12/5/2016, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) với mục đích tại diễn đàn để các tổ chức cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý trong và người nước cùng thảo luận và đóng góp ý kiễn xây dựng Dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý (Sửa đổi). Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam đã tham dự và trực tiếp chủ trì Hội thảo này. Hội thảo cũng có sự tham dự của đại diện ban soạn thảo Dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý cùng luật gia, luật sư đến từ Hội Luật gia các tỉnh/thành phố và đại diện các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS trong nước và nước ngoài.

Bs, lg Trịnh Thị Lê Trâm - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật và chính sách về Y tế, HIV/AIDS đã tham dự và trình bầy tham luận "Mở rộng đối tượng trợ giúp pháp lý - nhu cầu, thực tiễn của người sử dụng dịch vụ và nguồn cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý". Thông qua hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nhiễm HIV, người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV của Trung tâm cũng như các nghiên cứu, khảo sát mà Trung tâm đã thực hiện, bs, lg Trâm đã nêu lên được nhu cầu cần được trợ giúp pháp lý của người nhiễm HIV và đối tượng nguy cơ cao. Qua đó, kiến nghị Ban soạn thảo Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) quy định người nhiễm HIV là đối tượng được Trợ giúp pháp lý quy định trong Luật, nghiên cứu để bổ sung thêm đối tương được trơ giúp pháp lý là người chuyển giới, người nghiện chích ma túy ... Bên cạnh đó, nhà nước cũng cần xem xét để cấp kinh phí (thông qua chương trình dự án hoặc hợp đồng) cho các tổ chức xã hội đã và đang thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nhiễm HIV đạt hiệu quả cao.

Tin cùng loại