Bệnh nhân thứ 3 trên thế giới chữa khỏi HIV bằng phương pháp mới?

 
Bệnh nhân thứ 3 trên thế giới chữa khỏi HIV. Ảnh: NBC.
Bệnh nhân thứ 3 trên thế giới chữa khỏi HIV. Ảnh: NBC.

laodong.vn

Tin cùng loại