Tuyển dụng chuyên gia thực hiện nghiên cứu

 Vị trí:                                 Chuyên gia thực hiện nghiên cứu

Số lượng:                           02 người

Tên dự án:                        Tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ và trẻ em trong khu vực lao động phi chính thức về lao động việc làm và thực thi thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế và giáo dục; Ưu tiên phụ nữ, trẻ em nhiễm HIV và có nguy cơ cao lây nhiễm HIV

Tên hoạt động                  Thực hiện khảo sát, đánh giá nhanh mức độ hiểu biết về quyền cơ bản về lao động việc làm, thủ tục khám bệnh, chữa bệnh (đăng ký bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh), đăng ký nhập học và những khó khăn trong của các nhóm đối tượng dự án đang gặp phải trong các lĩnh vực này tại Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình

Đơn vị quản lý:                Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, HIV/AIDS

Địa điểm thực hiện:        Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình

Thời gian làm việc:        02 tháng (tuyển dụng khoán việc)

Giám sát bởi:                   Bs, lg. Trịnh Thị Lê Trâm - Giám đốc dự án.

 

Bối cảnh

            Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, HIV/AIDS thực hiện Dự án “Tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ và trẻ em trong khu vực lao động phi chính thức về lao động việc làm và thực thi thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế và giáo dục; Ưu tiên phụ nữ, trẻ em nhiễm HIV và có nguy cơ cao lây nhiễm HIV” Do Quỹ Thúc đẩy các sáng kiến tư pháp (Quỹ JIFF) tài trợ thông qua tổ chức Oxfam Việt Nam.

Dự án hướng tới bảo vệ quyền cơ bản về lao động việc làm, thủ tục khám bệnh, chữa bệnh (đăng ký bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh), đăng ký nhập học các nhóm đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương trong khu vực lao động phí chính thức như:

-      Phụ nữ nữ là người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm (Quán Bar, Vũ trường, Khách sạn, Nhà nghỉ

-      Phụ nữ, trẻ em là người lao động giúp việc gia đình: Mặc dù pháp luật về lao động đã có những quy định về việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động giúp việc gia đình

-      Phụ nữ, trẻ em là người lao động di cư, lao động tư do

Tuy nhiên để có thể thiết kế các can thiệp phù hợp với nhu cầu của nhóm đối tượng đích thì việc Thực hiện khảo sát, đánh giá nhanh mức độ hiểu biết về quyền cơ bản về lao động việc làm, thủ tục khám bệnh, chữa bệnh (đăng ký bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh), đăng ký nhập học và những khó khăn trong của các nhóm đối tượng dự án đang gặp phải trong các lĩnh vực này tại Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình là hết sức cần thiết.

Nhiệm vụ và trách nhiệm

Dưới sự giám sát của Giám đốc dự án, 02 chuyên gia sẽ thực hiện nghiên cứu nêu trên với nhiệm vụ cụ thể sau:

1.      Xây dựng mẫu phiếu khảo sát, chương trình xử lý số liệu (10 ngày làm việc). Mẫu phiếu khỏa sát phải được Quỹ JIFF phê duyệt.

2.      Thực hiện khảo sát thực địa tại Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình (18 ngày làm việc)

3.      Nhập số liệu, xử lý số liệu, Viết Báo cáo nghiên cứu (10 ngày làm việc). Báo cáo nghiên cứu phải được quỹ JIFF phê duyệt.

 

Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

- Ít nhất tốt nghiệp đại học và ít nhất 10 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan đến pháp luật trong lĩnh vực lao động việc làm, y tế.

-  Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm nghiên cứu về lao động, việc làm, nghiên cứu khảo sát đánh giá nhu cầu, nguyện vọng của nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội, đã được đào tạo, tập huấn về nhạy cảm giới trong công tác xã hội

- Kỹ năng nói, viết báo cáo và giao tiếp tiếng Việt và tiếng Anh thành thạo

-  Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm và hiểu biết về các mạng lưới của người lao động trong khu vực phi chính thức

- Kỹ năng giao tiếp và quan hệ cá nhân tốt, có tinh thần tập thể

Thù lao Chuyên gia:

- Theo mức phê duyệt của Quỹ JIFF

Hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 15/10/2020

Yêu cầu hồ sơ: Sơ yếu lí lịch tự thuật, bản scan các bằng cấp có liên quan

Hồ sơ ứng tuyển gửi về email: tvphapluathiv@gmail.com

Lưu ý:  Chúng tôi chỉ phúc đáp những hồ sơ đáp ứng tiêu chuẩn của Trung tâm

Tin cùng loại