Tuyển dụng chuyên gia thực hiện tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý

Ngày 7/12/2020
 ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

 

Nội dung:

02 Chuyên gia thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý

 

 

1.      BỐI CẢNH:

Theo báo cáo thống kê đầu tiên của Việt Nam về lao động phi chính thức được Tổng Cục Thống kê và Viện Khoa học Lao động – Xã hội công bố tại Hà Nội năm 2016 (Báo cáo được thực hiện với sự hỗ trợ của ILO) Quy mô của lao động phi chính thức khá lớn với trên 18 triệu người, chiếm 57,2 % tổng số lao động phi hộ nông nghiệp. Nếu tính cả lao động trong khu vực hộ nông nghiệp, tỷ lệ lao động phi chính thức chiếm đến 78,6%. Trong khi chỉ có 1,7% lao động chính thức không được ký hợp đồng lao động thì có tới 76,7% lao động phi chính thức làm việc mà không có bất cứ một hợp đồng lao động bằng văn bản nào liên quan đến công việc đang làm. Cụ thể, 62,1% lao động phi chính thức chỉ có hợp đồng thỏa thuận miệng và 14,6% không có bất cứ một thỏa thuận nào.Hầu hết lao động phi chính thức không có bảo hiểm xã hội (97,9%), chỉ có 0,2% được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, còn lại 1,9% đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong khi đó, tỷ lệ lao động chính thức không có bảo hiểm xã hội bắt buộc chỉ có 19,5%, tỷ lệ này thấp hơn 78,4 điểm phần trăm so với lao động phi chính thức.

Các số liệu trên cho thấy những vấn đề chính mà lao động phí chính thức đang gặp phải như: việc làm bấp bênh, thiếu ổn định, thu nhập thấp, thời gian làm việc dài; không có hợp đồng lao động hoặc có nhưng không được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, không được chi trả các chế độ phụ cấp và các khoản phúc lợi xã hội khác. 

Căn cứ Dự án “Tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ và trẻ em trong khu vực lao động phi chính thức về quyền cơ bản trong lao động việc làm và thủ tục khám bệnh, chữa bệnh (đăng ký bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh), đăng ký nhập học; Ưu tiên phụ nữ, trẻ em nhiễm HIV và có nguy cơ cao lây nhiễm HIV” do Quỹ Thúc đẩy các sáng kiến tư pháp (EU-JULE-JIFF) đã phê duyệt, Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, HIV/AIDS sẽ tuyển chọn một nhóm chuyên gia trong nước triển khai hoạt động: Tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý lý miễn phí

 

2.      MỤC TIÊU:

Trợ giúp và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng đích gồm:

+ Phụ nữ nữ là người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm (Quán Bar, Vũ trường, Khách sạn, Nhà nghỉ...)

+ Phụ nữ, trẻ em là người lao động giúp việc gia đình

+ Phụ nữ, trẻ em là người lao động di cư, lao động tư do

Những lĩnh vực trợ giúp pháp lý:

       + Quyền được ký kết hợp đồng lao đồng phù hợp với quy định của pháp luật, quyền tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

       + Quyền được hưởng lương và chế độ phù hợp với tinh chất của công việc

       + Quyền được đảm bảo về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm theo quy định của pháp luật.

       + Đăng ký Bảo hiểm y tế

       + Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh

 + Điều kiện, thủ tục đăng ký nhập học cho trẻ em là con của các đối tượng nêu trên ở các cấp: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.....

+ Và những quyền cơ bản khác trong lĩnh vực y tế, giáo dục và lao động của nhóm đối tượng đích của dự án

 

3.      PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

o   Thu thập, nghiên cứu tài liệu

o   Tổng hợp, phân tích

o   Tham gia các buổi họp kỹ thuật nhóm nhỏ

o   Thực hiện các chuyến công tác đến các tỉnh dự án

o   Tư vấn pháp luật qua điện thoại

o   Tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý trực tiếp tại Văn phòng

o   Tư vấn pháp luật qua website

4.      THỜI GIAN THỰC HIỆN: Từ tháng 01/01/2021 đến tháng 31/8/2021

5.      SẢN PHẨM BÀN GIAO:

Sản phẩm bàn giao của nhóm chuyên gia là:

(i)                               Báo cáo kết quả hoạt động của chuyên gia; 

(ii)                            Báo cáo thực hiện các cuộc trợ giúp pháp lý cho các trường hợp cụ thể.

6.      THÀNH PHẦN CỦA NHÓM CHUYÊN GIA

Nhóm chuyên gia gồm 02 người :

(i)                Chuyên gia thứ nhất (Trưởng nhóm): 01 người

Chịu trách nhiệm chính về kết quả, chất lượng công việc, chỉ đạo và hướng dẫn về mặt nội dung, kỹ thuật cũng như phương pháp triển khai đối với  thành viên khác trong nhóm. Dự kiến bao gồm các nhiệm vụ chính sau:

o   Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động của nhóm chuyên gia tư vấn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho chuyên gia thứ hai trong nhóm;

o   Trực tiếp thực hiện tư vấn pháp luật qua điện thoại, hỗ trợ pháp lý trực tiếp và tư vấn pháp luật qua website;

o   Trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật và phối hợp với Hội luật gia tỉnh Nghệ An và Quảng Bình trong quá trình thực hiện hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý tại địa phương;

o   Xây dựng báo cáo kết thúc hoạt động (báo cáo chuyên gia)

(ii)             Chuyên gia thứ hai (Chuyên gia hỗ trợ): 01 người 

o   Hỗ trợ trưởng nhóm xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động của nhóm chuyên gia tư vấn;

o   Tham gia các cuộc tư vấn và trợ giúp pháp lý tại các tỉnh dự án khi có đề xuất hỗ trợ của cộng đồng;

o   Trực tiếp thực hiện tư vấn pháp luật qua điện thoại, hỗ trợ pháp lý trực tiếp và tư vấn pháp luật qua website

o   Hỗ trợ nhóm trưởng xây dựng báo cáo chuyên gia

7.      YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ CỦA CHUYÊN GIA:

Trưởng nhóm:

-         Bằng cấp tối thiểu là thạc sỹ Luật

-         Có chứng chỉ hành nghề Luật sư

-         Hiểu biết tốt về pháp luật liên quan đến các nhóm chính của dự án

-         Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong tư vấn và trợ giúp pháp lý; đặc biệt có liên quan đến nhóm đối tượng yếu thế;

-         Có các mối quan hệ với các cơ quan hoạch định chính sách và có khả năng vận động các cơ quan hoạch định chính sách cấp cao tham gia vào tiến trình chấp thuận các kiến nghị chính sách được đưa ra;

-         Có mối quan hệ với các cơ quan thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý tại các tỉnh, đặc biệt là hệ thống trung tâm của Hội luật gia Việt Nam;

-         Có mối quan hệ tốt với các tổ chức cộng đồng và nhóm tự lực của các nhóm chính

Chuyên gia hỗ trợ:

-         Bằng đại học Luật

-         Có chứng chỉ hành nghề Luật sư hoặc thẻ tư vấn viên pháp luật

-         Hiểu biết tốt về pháp luật liên quan đến các nhóm chính của dự án

-         Có mối quan hệ với các cơ quan thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý tại các tỉnh, đặc biệt là hệ thống trung tâm của Hội luật gia Việt Nam;

-         Có kinh nghiệm và kỹ năng tư vấn, trợ giúp pháp lý cho nhóm đối tượng yếu thế

-         Có mối quan hệ tốt với các tổ chức cộng đồng và nhóm tự lực của các nhóm chính

8.      QUẢN LÝ

Chuyên gia tư vấn làm việc dưới sự chỉ đạo của Giám đốc dự án phối hợp chặt chẽ với Cán bộ Quản lý Dự án để thực hiện công việc. Nhóm chuyên gia sẽ nộp báo cáo công việc cùng với bảng chấm công ngày làm việc tới Trung tâm

9.      HÕ TRỢ HÀNH CHÍNH VÀ TÀ LIỆU THAM KHẢO 

Chuyên gia sẽ được cung cấp những tài liệu có liên quan đến công việc theo yêu cầu.

10. KINH PHÍ

-         Kinh phí sẽ do Dự án chi trả theo sự phê duyệt của nhà tài trợ.

-         Theo kinh phí được phê duyệt cụ thể cho các dòng hoạt động:

+ Tư vấn pháp luật qua điện thoại: 70.000 VNĐ/ca  x 1.500 ca = 105.000.000 VNĐ (Một trăm lẻ năm triệu đồng)

+ Tư vấn trực tiếp tại văn phòng: 600.000 VNĐ/th x  150 trường hợp = 90.000.000 VNĐ (Chín mươi triệu đồng chẵn)

+ Tư vấn qua website: 150.000 VNĐ/ca x 150 ca = 22.500.000 VNĐ (Hai mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng)

11. CÁC ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN

Trung tâm sẽ ký hợp đồng trọn gói đối với nhóm chuyên gia gồm các khoàn sau:

(i)    Phí tư vấn

(ii) Các phí hoàn trả (công tác phí và chi phí đi lại cho chuyên gia hỗ trợ pháp lý đến các tỉnh, giải khát cho các cuộc họp,...)

Trong đó:

-      Chi phí hoàn trả sẽ được Trung tâm thanh toán cho chuyên gia tư vấn dựa trên các hóa đơn chứng từ chi tiêu thực tế và hợp lệ.

-      Việc thanh toán phí tư vấn sẽ dựa trên cơ sở hợp đồng được ký kết và kết quả triển khai thực hiện công việc được giao theo đánh giá của Giám đốc và Quản lý Dự án và Báo cáo kết quả công việc của từng chuyên gia.

12. HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ

1.      Hồ sơ dự tuyển :

+ Bằng tốt nghiệp đại học luật (bản photo)

+ Chứng chỉ hành nghề luật sư (bản photo)

+ Lý lịch bản thân (CVs)

2.      Thời gian nộp hồ sơ.

Hô sơ xin vui lòng gửi về Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, HIV/AIDS theo địa chỉ : Số 25, ngách 1, ngõ 115 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội. Hoặc gửi email về địa chỉ : tvphapluathiv@gmail.com trước ngày 21/12/2020. Khi cần xin vui lòng liên hệ số điện thoại liên hệ : 098.2486.013 (Gặp đ/c Bùi Hoài Thanh)

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020

Giám đốc Trung tâm

 

 

 

   Trịnh Thị Lê Trâm

Tin cùng loại