Quyết định 1972/QĐ-BYT Quyết định về việc công nhận cơ sở đủ điều kiện can thiệp y tế xác định lại giới tính

 Ngày 07 tháng 6 năm 2013, Bộ Y tế ban hành quyết định số 1972/QĐ-BYT về việc công nhận cơ sở đủ điều kiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính. Theo đó, Bộ Y tế công nhận Bệnh viện Nhi Trung ương (Địa chỉ: 18/879, Đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội) là Bệnh viện có đủ điều kiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính. Quyết định này có giá trị 05 năm và cớ hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Tin cùng loại