Sách hỏi đáp về pháp luật phòng, chống HIV

 Việt Nam phát hiện ca nhiễm HIV đầu tiên vào năm 1990. Đến nay dịch HIV/AIDS đã lây lan khắp 63 tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước. Tính đến ngày 30/6/2012, theo báo cáo của Bộ Y tế, tổng số người nhiễm HIV hiện còn đang sống là 204.019, tổng số bệnh nhân AIDS hiện còn đang sống là 58.569, tổng số người nhiễm HIV đã tử vong là 61.856.

Ngày 29/6/2006, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật số 64/2006/QH11 về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2007. Luật quy định về các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS; việc chăm sóc, điều trị, hỗ trợ người nhiễm HIV, quyền và nghĩa vụ của người nhiễm HIV và các điều kiện bảo đảm thực hiện biện pháp phòng, chống HIV/AIDS. Dựa trên cơ sở Luật này, Chính phủ và các Bộ có liên quan đã ban hành hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành luật.
Theo quy định của Luật Phòng, chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người HIV/AIDS người nhiễm HIV được quyền sống hòa nhập với cộng đồng và xã hội; được điều trị và chăm sóc sức khỏe; được học văn hóa, học nghề, làm việc; được quyền giữ bí mật riêng tư liên quan đến HIV/AIDS; được từ chối khám bệnh, chữa bệnh khi đang điều trị AIDS giai đoạn cuối và có các quyền khác theo quy định của luật này và các quy định của pháp luật có liên quan.
Trên cơ sở nghiên cứu Luật Phòng chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan mới ban hành cùng với thực tiễn tư vấn, trợ giúp pháp lý trong nhiều năm qua, chúng tôi tập hợp những câu hỏi cũng như các tình huống mà người nhiễm HIV thường đề nghị tư vấn và trợ giúp.
Nội dung cuốn sách bao gồm ba phần:
 ● Phần I: Giải đáp pháp luật
 ● Phần II: Một số tình huống thường gặp.
 ● Phần III: Giới thiệu địa chỉ tư vấn và trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV và người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Tiếp theo những cuốn sách đã xuất bản trước đây, chúng tôi hy vọng, cuốn sách này sẽ giúp người đọc được cập nhật các văn bản có liên quan đến HIV/AIDS mới được ban hành, nâng cao kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV, giúp người nhiễm HIV thực hiện tốt nghĩa vụ của mình, có thể tự bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của mình cũng như người thân của mình khi quyền và lợi ích bị vi phạm.
Trung tâm tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế HIV/AIDS xin chân thành cảm ơn Quỹ Hỗ trợ các Sáng kiến Tư pháp (JIFF) đã giúp đỡ về kỹ thuật, tài chính trong việc biên tập, in ấn và phát hành cuốn sách này. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các chuyên gia và các bạn đồng nghiệp đã trực tiếp tham gia xây dựng, góp ý để cuốn sách này được hoàn thiện.
 

Tin cùng loại