Lịch sử hình thành Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, HIV/AIDS

 Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, HIV/AIDS

Trụ sở: Số 1 Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại  :    (84-4) 37366524         Fax :    (84-4) 37366524

E-mail: ttphapluatyte-hiv@netnam.vn          tvphapluathiv@gmail.com

Tài khoản: Tiền Việt – 1200201068912

       Ngoại tệ – 1200201068929

Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

 

Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, HIV/AIDS được thành lập và hoạt động theo:

 

- Quyết định thành lập số: 486/QĐ-HLG ngày 21/12/2004 của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

- Giấy phép hoạt động: Số 03/TP-GĐK do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp ngày 03/02/2005

               Thứ trưởng Bộ tư pháp-Hoàng Thế Liên Trao Quyết định thành lập Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, HIV/AIDS

Deputy Minister of Ministry of Justice – Mr.Hoang The Lien handed over the Decision on establisment of the Center for Consulting on Legal and Policy on Health and HIV/AIDS

A. CHỨC NĂNG CỦA TRUNG TÂM:

Tư vấn pháp luật và chính sách về y tế, HIV/AIDS

B. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM:

1.         Cung cấp thông tin,tư vấn pháp luật và chính sách về y tế, HIV/AIDS.

2.         Trợ giúp pháp lý về y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và những người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội.

3.         Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và chính sách về Y tế, HIV/AIDS.

4.         Tham gia xây dựng, góp ý dự thảo các văn bản pháp luật và chính sách về y tế, HIV/AIDS.

5.         Tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực pháp luật và chính sách về Y tế, HIV/AIDS theo quy định của pháp luật.

6.         Thực hiện các dự án do cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài tài trợ trong lĩnh vực pháp luật và chính sách về Y tế, HIV/AIDS theo quy định của pháp luật. 

7.         Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

C. TỔ CHỨC TRUNG TÂM (Đến năm 2015)

Sơ đồ tổ chức của Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, HIV/AIDS tới năm 2015