Hướng dẫn đăng ký tạm trú online mới nhất

Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú căn cứ theo Điều 27 Luật Cư trú năm 2020.

Đối tượng phải đăng ký tạm trú

Quy định về đăng ký tạm trú theo Điều 13 Thông tư 55/2021/TT-BCA, cụ thể như sau:

 • Công dân thay đổi chỗ ở ngoài nơi đã đăng ký tạm trú có trách nhiệm thực hiện đăng ký tạm trú mới. Trường hợp chỗ ở đó trong phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư 55/2021/TT-BCA.
 • Học sinh, sinh viên, học viên đến ở tập trung trong ký túc xá, khu nhà ở của học sinh, sinh viên, học viên;
 • Người lao động đến ở tập trung tại các khu nhà ở của người lao động;
 • Trẻ em, người khuyết tật, người không nơi nương tựa được nhận nuôi và sinh sống trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo;
 • Người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp tại cơ sở trợ giúp xã hội có thể thực hiện đăng ký tạm trú thông qua cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp chỗ ở đó.
 • Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp có trách nhiệm lập danh sách người tạm trú, kèm Tờ khai thay đổi thông tin cư trú của từng người, văn bản đề nghị đăng ký tạm trú trong đó ghi rõ thông tin về chỗ ở hợp pháp và được cơ quan đăng ký cư trú cập nhật thông tin về nơi tạm trú vào Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Danh sách bao gồm những thông tin cơ bản của từng người:

 • Họ, chữ đệm và tên;
 • Ngày, tháng, năm sinh;
 • Giới tính;
 • Số định danh cá nhân và thời hạn tạm trú.

Điều kiện đăng ký tạm trú

Tại Điều 27 Luật cư trú 2020 quy định về điều kiện đăng ký tạm trú như sau:

 • Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.
 • Thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần.
 • Công dân không được đăng ký tạm trú mới tại chỗ ở quy định tại Điều 23 Luật cư trú 2020.

Thủ tục đăng ký tạm trú online

Bước 1Truy cập Cổng dịch vụ công quản lý cư trú và chọn “Đăng nhập”.  Trường hợp không có tài khoản thì thực hiện việc đăng ký tài khoản dịch vụ công.

Hướng dẫn đăng ký tạm trú online mới nhất

Bước 2: Tại trang chủ, chọn mục “Đăng ký tạm trú”.

 • Cách 1: Tại trang chủ chọn mục “Đăng ký tạm trú”;
 • Cách 2: Tại trang chủ chọn mục “Dịch vụ công” sau đó chọn “Đăng ký tạm trú”.

Hướng dẫn đăng ký tạm trú online mới nhất

Bước 3: Nhập thông tin theo yêu cầu.

Hướng dẫn đăng ký tạm trú online mới nhất

Lưu ý:

 • Tại mục “Thông báo thông tin hồ sơ” người dân có thể chọn nhận theo 02 cách:
  • Qua email;
  • Nhận qua Cổng thông tin.
 • Tại mục “Nhận kết quả giải quyết” người dân có thể chọn nhận theo 03 cách:
  • Nhận trực tiếp;
  • Qua email;
  • Nhận qua Cổng thông tin.

Bước 4: Đính kèm thông tin hồ sơ theo yêu cầu.

Hướng dẫn đăng ký tạm trú online mới nhất

Lưu ý: Cần điền đủ thông tin theo yêu cầu để đính kèm hồ sơ.

Bước 5: Xác nhận trách nhiệm trước pháp luật và gửi hồ sơ.

Hướng dẫn đăng ký tạm trú online mới nhất

Bước 6: Chỉnh sửa lại hồ sơ (nếu cần thiết)

Hướng dẫn đăng ký tạm trú online mới nhất

Tại trang chủ chọn “Hồ sơ” sau đó chọn mục “Sửa hồ sơ”.

Trên đây là quy trình thủ tục đăng ký tạm trú online mới nhất theo quy định pháp luật hiện hành./.

5/5 - (1 vote)
096 567 9698